VİBRASYONLU YER ELEĞİ

VİBRASYON’da işlenen malzeme kolayca vibrasyonlu eleme makinasına transfer edilir. Eleme çeşitli kapasitelerdeki ve değiştirilebilir elekli eleme makinalarında yapılır.